Dansk   English   Deutsch

Regelsæt

Særlige regler for Svinkløv Camping.

 • Vær opmærksom på at området er fredet, og at der som på alle statens arealer er særlige regler for brugen. Se i øvrigt opslag på info-tavlen ved hovedindgangen.
 • Tag hensyn til børnefamilier og lad altid disse få førsteret til familierummene i servicebygningerne.
 • Det er påkrævet at hunde føres i snor i Svinkløv Plantage og dermed også i området på og omkring Svinkløv Camping.

Ankomst.

Hytterne kan benyttes fra kl. 14.00 på ankomstdagen.


Afrejse.
Hytter: afrejse inden kl. 12.00
Camping: afregning inden kl. 11.00, afrejse inden kl. 12.00

Campingrådets regler er til enhver tid gældende på Svinkløv Camping.

Se dem her i forkortet udgave. Se hele teksten ved receptionen.

 • Lejrchefen og hans medarbejdere har ansvaret for ro og orden på pladsen. Deres anvisninger skal altid følges.
 • Tag altid hensyn til andre gæster. Der skal være ro på pladsen i tidsrummet kl. 23-07.
 • Kørsel på pladsen skal indskrænkes mest muligt og altid max 15 km/t.
 • Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken og lign. skal altid efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem – dvs. rene og ryddelige.
 • Benyt altid de opstillede affaldsbeholdere/containere. Husk at sortere affaldet.
 • Leg og boldspil foregår på legepladser og boldbaner.
 • Hunde og andre kæledyr er velkomne, men skal altid være i kort snor. De må ikke støje eller være til gene for pladsens andre gæster. Luftning finder sted uden for pladsens areal. Hav dog altid en pose i lommen, det er ejerens ansvar at rydde op. Hundeposer udleveres gratis.
 • Vis hensyn til miljøet og naturen.
 • Lejrchefen påtager sig intet ansvar for bortkommen eller beskadigelse af campisters ejendele.
 • Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.
 • Meld din afrejse i god tid. Vær opmærksom på pladsens afrejsetider.

Kalender


Johnny Cash Alive
Torsdag den 8. august 2019 kl. 20.00 - kl.22.00

Booking

   

Vejr

DMI...

Svinkløv Camping   |   Svinkløvvej 541, DK-9690 Fjerritslev   |   Tlf. (+45) 98217180   |   info@svinkloevcamping.dk

Nordjysk Webdesign ApS